вторник, 20 августа 2019 г.

โดยการอวยพรของอาร์คีมานไดรท์ โอเล็ก (เชเรพานิน) ตัวแทนพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในวันสมโภชพระเยซูเจ้าทรงจำแลงพระวรกาย ในช่วงเช้าก่อนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ ชาวไทยได้รับศีลล้างบาป 3 คน ได้แก่
1. ซีเนีย เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญซีเนียแห่ง​
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
2. เฮเลนา เพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญจักรพรรดินีเฮเลนา 
3. นีน่า เพื่อเป็นเกียริแด่นักบุญนีน่า ผู้นำแสงสว่างสู่ประเทศจอร์เจีย
เราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปใหม่ทั้งสามคน และวอนขอพระเจ้าเพื่อให้ทั้งสามมีความเชื่อที่แข็งแรง อธิษฐานภาวนาอย่างแรงกล้า และความเจริญรุ่งเรือง ขอพระเจ้าประทานให้ท่านทั้งสามคนมีอายุยืนยาว
ทั้งสามคนได้ใช้เวลาราวหกเดือนในการศึกษาความเชื่อออร์โธด็อกซ์เพื่อให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์และเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณไปยัง
สังฆานุกรวิกเตอร์ รัชชานนท์ นักศึกษาของโรงเรียนศาสนศาสตร์ภูเก็ตสำหรับการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยสำหรับพิธีล้างบาป

Комментариев нет:

Отправить комментарий