воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Обращение архимандрита Олега (Черепанина), секретаря Таиландской епархии, в связи с сбором средств на медицинское страхование духовенства Таиландской епархии на тайском языке


เรื่องขอรับบริจาคทุนทรัพย์

ถึงสัตบุรุษชายหญิงและผู้อุปถัมภ์โบสถ์ในประเทศไทย ขอสันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลาย

อีกครั้ง ที่พ่อขอรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในพระหรรษทานของพระเจ้าและความวางใจในพระองค์

บรรดานักบวชและศาสนบริกรทั้งหลายในประเทศไทยต่างทำงานรับใช้โดยไม่คำนึงถึงเรื่องส่วนตัวและรับใช้ด้วยความต่ำต้อยมายาวนาน แต่มีบางเรื่องที่เป็นความจำเป็นสำหรับบุคคลเหล่านี้และจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ในบรรดานักบวชของเรา

บรรดานักบวชเหล่านี้ต้องการการประกันเรื่องสุขภาพและครอบครัวของบรรดานักบวชด้วยเช่นกันท่านเหล่านี้มีครอบครัวและบุตรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ

เมื่อหลายปีก่อนการประกันสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบรรดาสงฆ์ทั้งหลายอย่างยิ่งเนื่องจากเราทุกคนมีความอ่อนไหวต่อความเจ็บป่วยเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลของราคาค่ารักษาในเมืองไทยราคาค่อนข้างสูง


บรรดาพี่น้องก็ได้ให้ความช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆตามความพึงพอใจของพี่น้องเองซึ่งพระศาสนจักรก็ชื่นชมในความมีเมตตาจิตของพี่น้องมากๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ในผู้อภิบาลของเราเองด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีต่อผู้อภิบาลและผู้ที่ทำงานให้กับโบสถ์ซึ่งเป็นงานที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระศาสนจักรในประเทศไทย พ่อขอขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจจริงต่อผู้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือและช่วยเหลือในด้านต่างๆและมีความห่วงใยและเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้

และในปีนี้พวกเขายังคงต้องได้รับการประกันสุขภาพอนามัยสำหรับนักบวชแต่ละท่านและโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ แน่นอนว่าถ้าบุตรหรือภรรยาของสงฆ์ที่กำลังถวายบูชาอยู่นั้นเกิดป่วยหรือไม่สบายสงฆ์ท่านนั้นๆก็จะไม่มีจิตใจจดจ่อกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่พ่อขอเชิญชวนให้พี่น้องช่วยเหลือพระศาสนจักรเพื่อค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวสงฆ์เหล่านั้น

ในปีนี้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาประกันสุขภาพให้กับศาสนบริกร 28 คน (รวมถึงเด็ก โดยปกติเราซื้อประกันกลุ่มต่างประเทศซึ่งทำให้ถูกกว่า  ยอดรวมที่ต้องการคือ 350,000 บาทหรือ 11,650 เหรียญสหรัฐ  จำนวนเงินนั้นใหญ่สำหรับคนคนหนึ่ง แต่เป็นไปได้ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกัน

พ่อขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าพ่อได้เลือกบุคคลที่พร้อมที่จะหาบริษัทประกันสุขภาพที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับเรา

พ่อรู้ว่าพี่น้องทุกคนรักในสงฆ์ของพี่น้องและพ่อมั่นใจอีกว่าพี่น้องจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น

ดังนั้นพ่อจึงขออวยพรให้โบสถ์ต่างๆนั้นใช้เวลาเพื่อรวมทุนทรัพย์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่เทศกาลมหาพรตที่กำลังมาถึง สำหรับการประกันสุขภาพของบรรดาสงฆ์ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2020

ทุนทรัพย์ที่รวบรวมได้ทั้งหมดให้โอนเข้าบัญชี​"มูลนิธิคริสตศาสนิกชนดั้งเดิมในประเทศไทย" (ชำระค่าประกันสุขภาพ)​

รายละเอียด
ชื่อบัญชี​:มูลนิธิคริสตศาสนิกชนดั้งเดิมในประเทศไทย
เลขที่บัญชี​: 145-234401-4
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่0145 .สุขุมวิท .101/1 รหัสSICOTHBK

ที่อยู่ธนาคาร​ 9 .รัชดาภิเษกเขตจตุจักร กทม.10900

เมื่อการระดมทุนทรัพย์สิ้นสุดประธานมูลนิธิ​(บาทหลวงดนัย วรรณ)​จะทำการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จากบริษัทประกันภัยฉะนั้นให้ดำเนินการรวบรวมให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่10 มีนาคม 2020

ใบแจ้งจะนำขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของสังฆมณฑลเพื่อประกาศให้พี่น้องรับทราบ

ภาวนาเพื่อพี่น้องทุกท่าน

อาร์คิแมนไดรท์ โอเลก (เชเรพานิน)​
เลขานุการสังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

Комментариев нет:

Отправка комментария